Back to Top

Školiace stredisko

Dôležitou súčasťou našej činnosti je prevádzkovanie školiaceho strediska pre profesionálnych vodičov a pracovníkov v cestnej doprave. Pre našich klientov ponúkame komplexné školenia s dôrazom na praktické znalosti a schopnosť absolventa kurzu reálne využiť nadobudnuté vedomosti v praxi, čím dokáže zefektívniť svoju činnosť.

Kurzy základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku vodičov sú podľa súčasnej legislatívy oprávnené vykonávať školiace strediská, ktoré získali „Registráciu pre školiace stredisko“ na príslušnom Obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

Školiacemu stredisku TLM Trans, s.r.o. bola na základe Zákona č. 280/2006 Z.z. Rozhodnutím Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove vydaná Registrácia školiaceho strediska pre kurzy povinnej základnej kvalifikácie vodičov a pravidelného výcviku vodičov vozidiel skupín C, CE a D (tzv. kurzy KKV).

Školenia vodičov

Neviete aký kurz potrebujete?

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zriadilo informačný portál www.kkv.sk , na ktorom záujemcovia o kurz nájdu podrobnejšie informácie ako postupovať pri získaní kvalifikačnej karty vodiča, aké školenie a kde je povinný vodič absolvovať a legislatívne predpisy, ktorými je táto oblasť upravená.


Záujemcovia evidovaný na ÚPSVaR môžu po splnení podmienok požiadať ÚPSVaR o poskytnutie príspevku na rekvalifikáciu uchádzača o zamestnanie z programu RE-PAS. Kurz bude uchádzačovi uhradený v plnej výške.


V prípade záujmu o absolvovanie kurzu a potreby bližších informácií nás prosím kontaktujte na:
Tel.: +421 907 573 434 Ing. Michal Kormoš
Tel.: +421 918 786 037 Ing. Vladimír Valenčin

prípadne mailom na adrese tlmtrans@tlmtrans.sk alebo kkv@tlmtrans.sk


Kurzy „KKV“:
 1. Základná kvalifikácia pre vodičov nákladnej a osobnej dopravy.
 2. Pravidelný výcvik pre vodičov nákladnej a osobnej dopravy.

Kurzy sú realizované podľa stanovených učebných osnov so zameraním:
 • Vedomosti o konštrukcii a hlavných častiach vozidla
 • Všeobecné vedomosti o doprave a o administratívnych postupoch
 • Základné vedomosti a zodpovednosti pri preprave tovaru
 • Základné vedomosti o zodpovednosti pri preprave osôb
 • Praktické skúsenosti pre preprave tovaru
 • Praktické skúsenosti pri preprave cestujúcich
 • Zdravie, cestnú a environmentálnu bezpečnosť

Školenia dispečerov

Zdokonaľovacie kurzy a školenie

Okrem vyššie uvedených povinných kurzov poskytujeme zdokonaľovacie kurzy v týchto oblastiach:

 • teoretické a praktické ovládanie digitálnych tachografov priamo vo vozidle
 • sociálna legislatíva v doprave s dôrazom na efektívne využitie pracovného času vodiča
 • kladanie a upevňovanie tovaru s praktickými ukážkami
 • prepravné zmluvy
 • medzinárodné dohody a dohovory v oblasti cestnej dopravy
 • dopravná geografia kalkulácia a optimalizácia nákladov v cestnej doprave
 • colná problematika
 • ekonomická jazda (teória + prax)
 • kondičné jazdy

Tieto odborné školenia realizujeme na základe individuálnych potrieb klientov a sú vhodné nie len pre vodičov, ale aj pre dispečerov a riadiacich pracovníkov v cestnej doprave. Využívame pri nich nie len teoretické, ale aj dlhoročné praktické skúsenosti našich lektorov a inštruktorov.


V prípade potreby bližších informácií nás prosím kontaktujte na:
Tel.: +421 907 573 434 Ing. Michal Kormoš
Tel.: +421 918 786 037 Ing. Vladimír Valenčin

prípadne mailom na adrese tlmtrans@tlmtrans.sk alebo kkv@tlmtrans.sk